Bentuk-Bentuk Penyesuaian Diri

Penyesuaian Diri Di Masyarakat

rp_tOOf4d3de4a07d3db.jpg

Sesuai dengan pengertian penyesuaian diri yang dulu sudah dibahas, penyesuaian diri adalah kemampuan seseorang untuk hidup dan bergaul secara wajar terhadap lingkungannya, sehingga ia merasa puas...