kecerdasan interpersonal

Pengertian Kecerdasan Interpersonal Menurut Para Ahli

Pengertian Kecerdasan Interpersonal Menurut Para Ahli

Howard Gardner (1993) mengemukakan bahwa kecerdasan seseorang meliputi unsur-unsur kecerdasan matematika logika, kecerdasan bahasa, kecerdasan musikal, kecerdasan visual spasial, kecerdasan kine...