Surat Kuasa

Contoh Surat Kuasa dan Cara Membuatnya

rp_f2uT4d51a4b27270f.jpg

Pengertian dan Contoh Surat Kuasa Betapa pentingnya surat kuasa jika kita mempunyai urusan dan tidak dapat menghadiri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, karena kesibukan yang begitu padat, kadang-kadang seseorang mengalami kesulitan dalam urusan-urusan yang sangat penting, seperti pengurusan dokumen-dokumen dan pembayaran-pembayaran. Mereka yang tidak dapat mengurus sendiri dapat memberikan ku...